Teagmháil

eolas@leathchathail.ie

Bunscoil Mhuire is Phádraig

Bunaíodh Bunscoil Phádraig in 1996 (faoin ainm Bunscoil Leath Chathail) le líon beag daltaí agus fís mhór. Ó shin amach, tá comhnascú déanta le Bunscoil Mhuire is Phádraig agus í ina ionad Gaeilge. Tá breis agus 80 dalta ag freastal ar scoil ag a bhfuil ceathrar múinteoir agus ceathrar cúntóir.

Ár mbunscoil Ghaeilge

Tabhair bronntanas an dátheangachais!

Léiríonn taighde go mbíonn buntáistí acadaúla ag páistí a fhreasalann ar ghaelscoileanna.

Is féidir dul i dteagmháil leis an bhunscoil ag:

Aonad na Gaeilge
Bunscoil Mhuire is Phádraig
Sráid Éamonn
Dún Pádraig
BT30 6JD

Leathchathail.ie

eolas@leathchathail.ie