Déan Teagmháil Linn

leathchathail@gmail.com

Fáilte!

FÁILTE GO CUMANN GAELACH LEATH CHATHAIL, Croí lár pobail na Gaeilge i gceantar Leath Chathail

Bunaíodh Cumann Gaelach Leath Chathail sa bhliain 1979. Is eagraíocht charthanach í a fheidhmíonn gan aon chlaonadh ar chúrsaí polaitiúil nó creidimh ag baint léi. Is í Cumann Gaelach Leath Chathail croí lár pobail na Gaeilge i gceantar Leath Chathail.
Eagraíonn an Chumann ranganna Gaeilge do gach leibheáil, imeachtaí sóisialta míosúla, grúpa teaghlaigh, scéim for-rochtana leis an CLG agus le bunscoileanna Bhéarla áitúla ar bonn seachtainiúl, turais agus comórtais éagsúla i rith na bliana.

Cuir tús le do thuras teanga!

Ar maith leat an Ghaeilge a fhoghlaim? Nó ar fhoghlaim tú an Ghaeilge ar scoil ach níor bhain tú úsáid aisti i do shaol féin?

Is féidir leat an chéad chéim a ghlacadh inniu agus tús a chur le do thuras foghlamtha! Bíonn ranganna s’againne ag freastal ar leibhéil difriúla ó bhunrang go fáinní airgid agus óir.

Ranganna do gach leibhéal

Bunrang

Foirfe dóibh siúd ag tús a thuras teanga

Meánrang

Foirfe dóibh siúd ag obair i dtreo fáinne airgid

Ardrang

Ullmhóidh an rang seo na rannpháirthe d’fháinne óir agus ar aghaidh

Leathchathail.ie

leathchathail@gmail.com

07842422069