Teagmháil

eolas@leathchathail.ie

Fáilte!

FÁILTE GO GAELACH LEATH CHATHAIL. Tá TEACHTA AR EOLAS ANSEO AR ÁR RANGANNA AGUS GACH A bhFUIL AR SIÚL LE POBAL NA GAEILGE SA CHEANTAR.

Cuir tús le do thuras teanga!

Ar maith leat an Ghaeilge a fhoghlaim? Nó ar fhoghlaim tú an Ghaeilge ar scoil ach nor bain tú úsáid as i do shaol féin?

Is féidir leat an chéad chéim a ghlacadh inniu afys tús a chur le do thuras foghlamtha! Bíonn ranganna s’againne ag freastak ar leibhéil difriúla ó leibhéal tosaitheora go fáinní airgid agus óir.

Ranganna do gach leibhéal

Tosaitheoirí

Foirfe dóibh siúd ag tús a thuras teanga

Meán rang

Foirfe dóibh siúd ag obair i dtreo fáinne airgid

Ardrang

Ullmhóidh an rang seo na rannpháirthe d’fháinne óir

Leathchathail.ie

eolas@leathchathail.ie