Bunscoil Mhuire is Phádraig

Bunaíodh Bunscoil Phádraig in 1996 (faoin ainm Bunscoil Leath Chathail) le líon beag daltaí agus fís mhór. Ó shin amach, tá comhnascú déanta le Bunscoil Mhuire is Phádraig agus í ina ionad Gaeilge. Tá breis agus 100 dalta ag freastal ar scoil ag a bhfuil ceathrar múinteoir agus ceathrar cúntóir.

Ag dul ó neart go neart, níl amhras ann go mbeidh céad páiste ag freastal ann roimh i bhfad.

Baineann na daltaí tairbhe as coimitmint foireann na múinteoireachta agus, ar ndóigh, bronntanas an dátheangachais. Léiríonn taighde de chuid Roinn an Oideachais go mbíonn buntáiste acadúil ag páistí a fuair oideachas trí theanga seachas máthair-theanga s’acu féin i gcomparáid le páistí aon-teanga.

Is féidir dul i dteagmháil leis an bhunscoil ag:

Aonad na Gaeilge

Bunscoil Mhuire is Phádraig

Sráid Éamainn

Dún Pádraig

BT30 6JD

Comments are closed.